www.pitagorasz.hu
türelem, tapasztalat, siker


Középiskolai matektanár kollégánk!

Ha érdeklődik munkánk iránt,
esetleg szívesen dolgozna velünk,
várjuk bemutatkozó levelét az alábbi címen.


pitagorasz.studio@t-online.huUgye szeretné, hogy valaki végre elmagyarázza a matekot ... Egy kicsit gyakorolni is kéne ...

tovább >>
Ugye szeretné, hogy nyolcadikos gyermeke felkészülten érkezzen a központi felvételire ...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanár

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanár

tovább >>
Ugye szeretné, hogy a gyermeke ne csak az iskolában szokásos anyagot ismerje ... Találkozzon gondolkodtató, logikai feladatokkal is ...

tovább >>
Ugye szeretné, hogy hatodikos gyermeke felkészülten érkezzen a hatosztályos gimnáziumi központi felvételire ...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanárUgye szeretné, hogy negyedikes gyermeke felkészülten érkezzen a nyolcosztályos gimnáziumi központi felvételire

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanárUgye szeretné, hogy valaki leüljön a gyermeke mellé, és türelmesen elmagyarázza, amit matekból nem értett...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanármatematika korrepetálás, matektanárMatematika pótvizsga felkészítés
Ugye szeretné, hogy gyermeke felkészülten érkezzen a pótvizsgára......
Ha már a baj megtörtént, legalább profitáljon belőle.....
Alapos felkészülés, sikeres pótvizsga, soha többet ilyen helyzet.....

tovább >>matematika korrepetálás
matematika korrepetálás Budapest
matek korrepetálás
matektanár
matek tanár
matematika érettségi felkészítő
matematika érettségi előkészítő
matek érettségi
matek érettségi felkészítés
matek érettségi előkészítés
matematika pótvizsga
matematika pótvizsga felkészítés
matematika pótvizsga előkészítő
matek pótvizsga
matek pótvizsga felkészítés
matek pótvizsga előkészítő
matematika tanár
matek tanár Budapest
matematika tanár Budapest
matek tanár Budapest
matek korrepetálás Budapest
matematika korrepetálás Budapest
matematika érettségi korrepetálás
matek érettségi korrepetálás
matematika érettségi tanár
matek érettségi tanár
matematika iskola
matek iskola
matek magántanár
matematika magántanár
matematika oktatás
matek oktatás
gimnáziumi felvételi eredmények
középiskolai felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi feladatok
középiskolai felvételi feladatok
központi felvételi eredmények
központi felvételi
központi felvételi feladatok
központi felvételi előkészítő
gimnáziumi toplista
gimnáziumi továbbtanuás
gimnáziumi rangsor
gimnáziumok rangsora
gimnázium
gimnáziumok budapesten
gimnáziumok
gimnázium rangsor
gimnázium Budapest
középiskolák
középiskolák rangsora
középiskolák budapesten
középiskolai toplista
középiskolai rangsor
középiskola
gimnáziumi felvételi
középiskolai felvételi
a központi felvételi ütemezése

Központi felvételi feladatsorok 2011. január


A 2011. januári központi felvételi, pótló felvételi és tehetséggondozó felvételi feladatsorai és javítókulcsai itt megtekinthetők.

A feladatok ismeretében azt mondhatjuk, hogy azoknak a felvételizőknek nem jelenthetett problémát a dolgozat megírása, akik résztvettek a központi felvételi előkészítőn, melyet minden felvételire készülőnek a figyelmébe ajánlunk.
Részleteket itt olvashatnak....
Milyen eredményeket értek el a felvételizők?

Központi felvételi eredmények 2011.
Itt megtekintheti és kinyomtathatja a hivatalos tájékoztatót arról, hogy milyen eredmények születtek 2011-ben a központi felvételin.kilencedik évfolyamra felvételizők feladatsorai 2011.

nyolcadikosok anyanyelv
nyolcadikosok anyanyelv megoldás
nyolcadikosok matematika
nyolcadikosok matematika megoldás
nyolcadikosok anyanyelv pótló
nyolcadikosok anyanyelv megoldás pótló
nyolcadikosok matematika pótló
nyolcadikosok matematika megoldás pótló

tehetséggondozó nyolcadikosok anyanyelv
tehetséggondozó nyolcadikosok anyanyelv megoldás
tehetséggondozó nyolcadikosok matematika
tehetséggondozó nyolcadikosok matematika megoldás
tehetséggondozó nyolcadikosok anyanyelv pótló
tehetséggondozó nyolcadikosok anyanyelv megoldás pótló
tehetséggondozó nyolcadikosok matematika pótló
tehetséggondozó nyolcadikosok matematika megoldás pótlóközponti felvételi előkészítő nyolcadikosoknak
....részletek itt ....hatosztályos gimnáziumi felvételi feladatsorok 2011.

hatodikosok anyanyelv
hatodikosok anyanyelv megoldás
hatodikosok matematika
hatodikosok matematika megoldás
hatodikosok anyanyelv pótló
hatodikosok anyanyelv megoldás pótló
hatodikosok matematika pótló
hatodikosok matematika megoldás pótlóközponti felvételi előkészítő hatodikosoknak
....részletek itt ....nyolcosztályos gimnáziumi felvételi feladatsorok 2011.

negyedikesek anyanyelv
negyedikesek anyanyelv megoldás
negyedikesek matematika
negyedikesek matematika megoldás
negyedikesek anyanyelv pótló
negyedikesek anyanyelv megoldás pótló
negyedikesek matematika pótló
negyedikesek matematika megoldás pótlóközponti felvételi előkészítő negyedikeseknek
....részletek itt ....


központi felvételi feladatok 2011.

Általános információk a feladatlapokról

A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind az anyanyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.
A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló - bizottságok a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek.
Az írásbeli központi felvételi vizsga célja elsősorban az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.
A 8. évfolyamra külön központi felvételi feladatsor készül az ún. tehetséggondozó iskolákba felvételizők számára. A kétféle feladatsor jellemzően ugyanarra a tananyagtartalomra, ismeretanyagra épül, a különbség elsősorban az egyszerűbb és az összetettebb feladattípusok arányában, a
tanultak önálló alkalmazásának fokában, a megoldáshoz szükséges asszociációk mélységében jelenik meg.
A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak.


központi felvételi feladatok 2011.

Az anyanyelvi feladatlapokról

A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik.
Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A központi felvételi feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A központi felvételi feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak.
Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelniük.


központi felvételi feladatok 2011.

A matematika feladatlapokról

A matematika központi felvételi feladatok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága.
Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.Matematika korrepetálás
Mi a véleménye a felvételiről?

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Mi a véleménye a felvételiről?


89 hozzászólás

Dániel [ 2014-05-06 17:45 ]

Nemtoom
Kev [ 2013-12-30 08:24 ]

Most fogom irni jan-ba és nagyon szar elöree izgulnianonymus [ 2013-03-09 13:39 ]

Felvettek a LovassybaLennert Kristóf [ 2013-01-13 14:53 ]

Én is idén írom a felvételit januárban.A matektól egyáltalán nem félek,nagyon könnyűnek találtam a feladatokat.Sokat járok matekversenyekre, így már rutinból csinálom.A magyarra is sokat készülök,jobban félek tőle, mint a matektól.dominik [ 2013-01-09 18:21 ]

semmiDittrich dominik [ 2013-01-09 18:19 ]

vfgf htzhjz ju6jasd [ 2013-01-03 21:30 ]

SZAR DOLOG A FELVÉTELIasd [ 2013-01-03 21:29 ]

asd8.os tanuló:s [ 2012-10-10 18:09 ]

Uhh én most januárban írom meg!A magyar miatt nem izgulok annyira mint a matek miatt...talán a szóbeli nehezebb is mint az írásbeli.Mivel szóbelin nézik mennyit gondolkodsz egy feladaton,milyen a gondolkodás módod.Ráadásul egész évbe jó jegyeket kell szerezni mert azok is sokat számítanak!Olyan mintha egy egy éves felvételi lenne a 8. év.De ha mindig tanulunk és jó jegyeket szerzünk és persze nem rontunk évvégén a bizibe (mert az pontlevonás elvileg) akkor csak egy szombati nap 2x 45perc + 2x 5 perc szóbeli:) Nagyon remélem jól sikerül és felvesznek oda ahova szeretnék tovább menni!Alig várom a jövő nyarat ,hogy elmondhassam igen felvettek és most 3hónapon át pihenhetek és élvezhetem a nehéz munka gyümölcsét!:) sok sikert mindenkinek aki most felvételizik!elizabeth [ 2012-03-05 15:38 ]

hat szentem szaaaar
andicica [ 2012-02-15 22:18 ]

Sziasztok!Nem tudja valaki, hogy a Radnótiba milyen szóbeli felvételi kérdések szoktak lenni negyedikeseknek?Viki :) [ 2012-02-02 10:41 ]

Sziasztok! Hol találhatok jó 8.-os felvételi előkészítőket?? Tényleg nagyon jók kellenének, mert a legjobb gimikbe szeretnék menni. Az e-mailomra küldjétek a válaszotokat:viki98peocz@ciromail.huAndi76 [ 2012-01-30 08:47 ]

Sziasztok!Véleményem a következő.A fiam a nyolc év alatt végig 4.5-4.7-es átlaggal,november óta gyakorolt felvételi feladatsorokkal ,kőkemény 51 pontot szedett össze összesen.Feladataiban 4-ből 3 jó válasszal is,ill.3-ból kettő jó válasszal szintén 0 pontokat kapott.Gyakorlatilag ,ha üresen hagyta volna a sorokat ,akkor is megkapta volna ezeket a hatalmas nullákat!És lám,így lettek nulla,és nulla között is különbségek.Viszont az adott iskolák Igazgatói,csak a nagy nullákat fogják látni.Abszolút igazságtalan a pontozás!Ez nem tükrözi a gyerekem tudását!Mi a véleményétek?Ben [ 2012-01-23 15:59 ]

sziasztok!
szerintem a matek nehezeb volt mint a magyar.
nemtudom ti hogyvagytok vele de a matekba sokal nehezebb gondolkodósab feladatok voltakBÖBE [ 2012-01-23 10:04 ]

Nem tudom ki volt az a "szakmáját igen jól ismerő,a 10 éves gyerekek életkori sajátosságait figyelembe vevő, pedaggógiai végzettséggel rendelkező szakember" aki péntek délután 14 órára tette az írásbeli vizsga időpontját.
Ráadásul szerintem a gyerekek többségének problémát okozó matamatikát másodikként írták.
Az én gyerekemnek már minegy, de talán a jövö generációján segítek ezzel a hozzászólással. Talán olvassa valaki azok közül is akik erről döntöttek 4Bertha Mihályné [ 2012-01-22 20:18 ]

A párhuzamos eltolás a Mozaik Sokszínű matematika tanmenetben a felvételi után következik. Holnap kérjek bocsánatot a gyerekektől, hogy a kockával kapcsolatos feladatokat gyakoroltuk (az eddigi feladatsornak megfelelően), vagy mutassam meg a tanmenetet. Senkit nem vigasztal egyik sem. Sajnálom a felvételizőket, a felkészítőket, a szülőket. Természetesen a magántanárhoz járók ott tanulhatták, de mi van azokkal, akik a tanmenet szerint haladnak? Kérem a feladatsort összeállító tapasztalt pedagógusok véleményét! Üdvözlettel: BerthánéMia [ 2012-01-22 14:33 ]

En csak annyit fuznek hozza, nyolcadikos vagyok es tegnap irtam, hogy a matematikaban a vektort nem tanultuk :SNina :D [ 2012-01-20 05:17 ]

Ezek annyira nem nehezek...remélem a miénk is ilyesmi lesz,holnap írjuk, drukkoljatok ;)Dzso. [ 2012-01-19 18:27 ]

Én most szombaton írom, és ezt leszámítva szerintem is egy marhaság.Teljesen felesleges.Sok gyerek annyira fél hogy az agya leblokkol és teljesen elfejet mindent aztán szerencsétlen halálra idegeskedi magát rajta.. Én is ilyen fajta vagyok sajnos.. Nem tudok másra gondolni minthogy körülbelül két órától függ a jövőm és két feladatfüzetből.Beni [ 2012-01-17 19:48 ]

Teljesen egyetértek! Az én időmben nem is volt felvételi csak a jegyeim alapján behívtak szóbelizni és mondták ,hogy a következő évet már kezdhetem is. Sőt volt,hogy szóbeli se volt csak a jegyek alapján mondták ,hogy mehetek is. Szerintem ezt most is így kelleneZsuzsa [ 2012-01-17 19:45 ]

Az én véleményem a felvételiről az ,hogy szerintem túl nagy hangsúlyt fektetnek rá szóval természetesen mindenki gőz erővel készül meg minden.. de sok gyerek épp ettől rontja el. Szerintem a szóbelinek sokkal fontosabbnak kellene lennie mint az írásbelinek mert egy barátságos beszélgetésből jobban kiderül ,hogy melyik gyerek milyen. Lehet ,hogy tanulásban nem jeleskedik vagy a magyar jobban megy mint a matek. Ennek ellenére a tanárok csak a lapot kapják meg amelyen a gyermek minden tudásának megfelelően igyekezett kitölteni. Sajnos nem mindenki ír 100%-os dolgozatot. Van akinek rosszul sikerül pedig tudja és van aki ennél többet nem tud. Erről a lapról egyik tanár sem tudja megmondani ,hogy az a gyermek azért írt-e ilyen rosszat mert lusta. Vagy csak izgult és nagyon szerette volna, vagy az is lehet ,hogy minden tudásának megfelelően teljesített és ennyit tud egyelőre. De azt senki nem tudja ,hogy az a gyermek mit szeretne.. Lehet hogy szorgalmas és igyekszik csak valami okból kifolyólag ezt nem tudja megmutatni mert nem látszik rajta... Ettől függetlenül egy szóbelin lehet ,hogy nem tud matekból vagy bármiből teljesíteni de ettől még lehet okos intelligens jóravaló kedves.. Csupán nincs alkalma bebizonyítani. Úgyhogy szerintem a szóbelinek több értelme van mint ennek a rendszernek így .Dodó [ 2012-01-14 13:00 ]

Rem nem lesz nehéz!!! :) :DAty [ 2011-11-08 11:16 ]

Hát még én nem irtam de remélem fog sikerűlni :Dtörpee [ 2011-09-20 18:15 ]

Én most felvételi előtt ellok és még a sulitse tudom h mit jelölök be nagyon izgulok és félek...Hizsman Eszter [ 2011-09-08 21:41 ]

Szerintem a felvételi egy hasznos és elborzasztó dolog. De tudom hogy enélkül nem lehetne az iskolák szinvonalához megfelelő diákokat összeválogatni. Üdvözlettel: egy felvételi elött alló diák. =DJucus [ 2011-05-07 20:50 ]

sziasztok. :)
én jövőre fogok felvételizni, és elvileg a tehetséggondozót fogom írni, de sehol nem találok az interneten feladatlapokat (a sima felvételit megtaláltam, letöltöttem megoldókulccsal együtt de a tehetséggondozót egyszerűen nem találom és nagyon fontos lenne)
ha esetleg valakinek le van töltve vagy tud adni linket akkor azt nagyon megköszönném! erre a címre várom: juc_jucus@freemail.huszülő [ 2011-02-16 17:40 ]

Az elérhető pontszám 50, nem 52. A 4. feladat d, és e, részének kétféle megoldása lehet.Mindegyiket elfogadják, de csak 1-1 pont jár érte. A 4. feladatra összesen 5 pont jár. Egyébként a matek szerintem is nagyon könnyű volt.potyók anett [ 2011-02-12 18:43 ]

nos.. szerintem jóval könnyebb volt mind a kettő feladatsor a tavajitól. viszont kevés volt az idő. ezért mondja mindenki, hogy nehéz volt. ha még lett volna plussz 10-20 perc, akkor szerintem mindenkinek jobban sikerült volna:) -véleményem szerint.
egyébként nekem 76 pontos lett. nektek?:]Wilhelmina [ 2011-02-04 15:11 ]

Köszönöm mindenkinek aki mellettem állt és bátorított. Végül is a központi (sima) jól sikerült. És DiósKifli neked is köszönöm, mert a te válaszod megmutatta, hogy több jó ember van mint rossz.Blake [ 2011-02-03 07:16 ]

Én jövőre fogok felvételizni, de borzasztó hogymilyen feladatok vannak.A matektól tartok a legjobban.anonym [ 2011-02-02 17:11 ]

nekem matek 35 magyar 38 az jo?egy pedagóg [ 2011-02-01 19:32 ]

tény,az járt jól aki a pótfelvételit írta meg főleg magyarból.sima menet volt.ez nagyon fair így...(((((Domi [ 2011-02-01 13:51 ]

A központi felvételi ( 9. évfolyamra) nem volt annyire nehéz, mint a tavalyi.
A magyarom az 44 pont lett a matek meg 35 . A matek tény, hogy nem volt annyira nehéz, csak a 45 perc volt rá kevés. Üdvaliza [ 2011-01-31 21:31 ]

Dióskifli

mert a csónakfestő és az asztalos nem ember??szépre tanítanak a szüleid.gratula nekik.majd ha asztalos kell szólj bátran nekik!!!Wywy [ 2011-01-31 19:22 ]

Gyerekek nekem a matekom az kb 30-40 lett ( tehetséggondozó pedig világéleteben majdnem színötös voltam matekból de ez nehéz volt nagyon még a tanárom meg a különtanárom is mondta h ilyen nehéz tehetséggondozó még nem is volt szinte :/ magyaron meg vesztettem 1et xDbb [ 2011-01-31 18:44 ]

nekem matek 50/46 lett a magyar az sztem olyan 50/40 pont...Dolly [ 2011-01-31 17:04 ]

Wilhelmina, nem tudom. Én szorítok neked! ^^
Hova jelentkeztél?mjdfgj [ 2011-01-30 17:27 ]

A tavalyi matek felvételihez képest könnyű volt. :Szsenik [ 2011-01-30 16:44 ]

Figyelembe veszik az értékelésnél,hogy a pót feladatsor matematikából sokkal nehezebb volt?Egyáltalán nem azonos nehézségű feladatok voltak!!!masik sára [ 2011-01-30 12:05 ]

DiósKifli és Wilhelmina! Sztem egyáltalán nem rossz a 20 30 pont a tehetséggondozon mer naon nehéz volt! Nem egy gyereket láttam a matek után sirni a folyosón. A sima felvételiben a matekom 41 a magyarom pedig 46 pontos lett, de én is örülnék ha mindkettöben meglenne a 35. Mindenki azt mondja hogy elég rossz lett neki,ezért ne izgulj Wilhelmina!DiósKifli [ 2011-01-29 20:50 ]

Kedves Wilhelmina!
Csak gratulálni tudok...
Számodra megfelelő pályafutások: csónakfestő, max. asztalos!!!Wilhelmina [ 2011-01-29 20:48 ]

Elég gáz lett a tehetséggondozó...:(
pláne a matek -.-
kb.(=max.) 20 pont
a magyar jobb...kb. 30 pont
nektek? ¤.¤
ezzel meg mit kezdjek? ^^Dolly [ 2011-01-29 15:47 ]

Én ma írtam tehetséggondozót az Apáczaiba. Alig várom az eredményt ♥
Nem merem magamnak leellenőrizni ...Gyereeek [ 2011-01-27 17:13 ]

Szerintem a pótló felvételi sokkal nehezebb volt,elég igazságtalan -.-"Bikagaga [ 2011-01-27 15:34 ]

Én meg néztem a felvételi lapokat , szerintem nem lesz annyira nehéz (remélem) én a korrektet jelöltem mert azért vannak olyan feladatok amik nehezebbek és olyanok amik könnyebbek!(7. osztályos diák vagyok)Teri [ 2011-01-24 16:01 ]

Totti!

Az én lányom szakközépbe jelentkezik és ott is kérik a központi írásbelit. De szerintem minden szakközépbe kérik már ,nemcsak gimeben.Egyébként könnyű volt , de én azt mondtam, ha kb 30-30 p körül teljesít az nekem jó. A félévije 4-5 ös lett szóbeli is lesz még. Ilyen stresszes helyzetben nem mindenki teljesít jól.Totti [ 2011-01-23 20:39 ]

Kedves "Egy Pedagóg"! Én úgy tudom, hogy ez a felvételi a gimnáziumba jelentkező diákoknak szól. Szakképzőben "csak" elbeszélgetés van és a jegyek döntenek. Nem vagyok avatott szakértője a témának, tehát én is tévedhetek. Az utolsó mondatával egyetértek.egy pedagóg [ 2011-01-23 18:11 ]

akkor valamit nem értettél Totti..mérettessenek meg azok aki kitűnők és neves gimibe jelentkeznek.de egy szakképzőbe menő diákot miért akarnak így megmérettetni?csináljon minden iskola a magához mérten felvételit,úgy ahogy anno az én időmben volt.aaaa [ 2011-01-23 18:02 ]

nekem a magyar jobban sikerült mint a matek..a mateknál remélem hogy lesz minimum 10-15 felett a pontom:( a nyelvtan meg remélem lesz 40 pontom...tökéletes lenne nekem 56 pont!!:)
de matekot nemtudtam,mindenhova irtam,de csak hüyleségeket,kivéve azt az AAB az hibátlan lett:);)
de nagyon félek hogy amateknál kevés lesz a pontom nagyon.de egyébként a fogalmazást ti hogy irtátok milyen korrol?szerintem félreérthetö volt,én a felnőtt korrol,remélem elfogadják. de van aki az őskorrol.szerintetek a felnőtt kor is jó?
BBATotti [ 2011-01-23 17:54 ]

Ez a megmérettetés még mindig igazságosabb, mint osztályzatok alapján dönteni. Pl. 40 kitűnő tanulóból hogyan szelektálnak egy 30 fős osztályba? Ráadásul örök téma az itt a négyes többet ér, mint ott az ötös.egy pedagóg [ 2011-01-23 16:10 ]

Cica..a lányom is elrontotta de ő dyscalculiás.16 éves korig minden gyerek tanköteles.Ne félj nem maradsz iskola nélkül)))egy pedagóg [ 2011-01-23 16:09 ]

sorosgyuri...azért vagyunk különbözőek mert ha egyformák lennék mindenki olyan okos lenne mint Te)tudod vannak olyan gyerekek akik vmilyen részképességzavarral küzdenek,és azoknak ez igenis nem volt könnyű.Én is tanítok,és nem tartom helyesnek ezt a fajta megmérettetést egy 14 éves gyereknél.Legyen aki Gimnáziumba készül,az bizonyítson,De miért kell egy 2-3 tanulót újabb kudarc elé kitenni.És hozzáteszem,az sem mindegy ki milyen iskolából milyen felkészültséggel írja meg.Cica [ 2011-01-23 11:10 ]

Nagyon elrontottam a matekot =/
Csak a magyarban bízom..
Ki hova jelentkezik? .PDorkii [ 2011-01-22 23:34 ]

azt a mindenit és tényleg matek max pontszám 52 pontDolly [ 2011-01-22 22:54 ]

Nekem úgy tűnik, van a feladatsorok javítókulcsában néhány hiba ...maswa [ 2011-01-22 22:25 ]

csak én számolom rosszul, vagy matekból tényleg 52 pontot lehetett elérni? számoljátok már meg ti is légyszí!dija14 [ 2011-01-22 21:46 ]

Sziasztok! ti kb. mennyi pontot számoltatok össze magatoknak matek,magyarból?Zsofy [ 2011-01-22 21:41 ]

Nah szóval én tavaly írtam és akkor a matek nagyon nehéz volt. A magyar úgy, mint tavaly is, az idén is nagyon egyszerű volt véleményem szerint. Aki most írt örüljön neki szerintem, mert nagy szintbeli különbség van a az idei és a tavalyi matek között.Zsofy1 [ 2011-01-22 21:38 ]

Sziasztok! Én tavaly írtam és akkorsorosgyuri [ 2011-01-22 21:23 ]

aki ebból nem ír 80% felett, az debil és 8. osztályig sem szabadott volna eljutnia...Rencsq [ 2011-01-22 19:52 ]

Észrevettem néhány hibát a feladatsorokban...Ti is?Kreisch Ferenc [ 2011-01-22 19:13 ]

A matematika feladatok meglehetősen könnyűek.
Sajnos nem minden évben azonos, legalábbis közelítően azonos a nehézségi fokuk.Dorkii [ 2011-01-22 18:51 ]

szeritem a matek irtó könnyű volt a nyelvtan nehezebb volt de azse volt nehéz:) persze hogy a legapróbb feladatokon csúsztem elDolly [ 2011-01-22 18:51 ]

Nekem nagyon tetszett, de nem merek ránézni a javításra, mert amilyen peches vagyok mindig kiderül, hogy nem jó valami ...
xD
Minden esetre jót kaptunk, köszönjük Oktatási Hivatal :Dspecial [ 2011-01-22 18:50 ]

Sziasztok! Szerintem a mai felvételi az elmúlt öt év egyik legkönnyebb feladatsora volt, mind matematika mind nyelvtan téren. Aki ezt gyengén teljesítette az ne a nehézséget nézze, hanem a gyakorlásba fektetett időt és energiát. Gratulálok minden ma felvételi tesztet író diáknak.mert csak [ 2011-01-22 18:39 ]

istenem -.- :'(Totti [ 2011-01-22 18:19 ]

A leendő 9. évfolyamosok sima matekja ölég könnyű volt. Egy hetedikes legázolja ezt a feladatsort. A tavalyi miatt kellett kompenzálni? Lelkük rajta. Hajrá Levi!!!Eddye [ 2011-01-22 17:41 ]

persze felvesznek a Rádayba vagy egyéb 202-es fillinges helyre... rengeteget vesztek a 15 ponttal... :S és ha még mondhatnám hogy nembaj legközelebb jobban fog sikerülni... de nem mert konkrétan ez határozza meg az elkövetkezendő életem..Esztii [ 2011-01-22 17:30 ]

Én tavaly írtam. Tavaly a matek ennél sokkal nehezebb volt szerintem :))
16 pontom lett.. Eddye ne aggódj :) felfognak venni (!)
Grat mindenkinek! :DEddye [ 2011-01-22 17:27 ]

csak én rontottam el nagyon a matekot? :O

15 pont ha lesz =( nem vesznek fel sehova....Ancsa [ 2011-01-22 17:25 ]

Sziasztok! Szerintem a matek nehezebb volt, mint a magyar. Remélem jól sierült.Reni [ 2011-01-22 17:05 ]

szerintem könnyű volt mind2.... :)
Ki ír tehetséggondozóit közületek?
Valaki jelentkezik a Karinthyba?Sára [ 2011-01-22 16:51 ]

Viola a "fog" az azonos alakúSzandesz [ 2011-01-22 16:50 ]

Egy kicsit nehétz volt , de megoldhatólaller [ 2011-01-22 16:49 ]

hát sztem mind a 2 nagyon könnyű volt mi az iskolában is nehezebbeket írunk XD:P:Ddettina [ 2011-01-22 16:41 ]

hát sztem nekem jól sikerült mind a kettő és remélem fölvesznek a földesbe!!!!!diáná [ 2011-01-22 16:39 ]

hát sztem a magyar könnyebbb volt mint a matek de remélem fölvesznek majd azzal a pontszámal a barossba!!!!!!!!!4no comment [ 2011-01-22 16:20 ]

hát sztem a matek sokkal könnyebb volt mint a magyar... a magyar nagyon remélem h jó lesz de nehéz volt a fenébexD:S:SRencsq [ 2011-01-22 15:35 ]

Meglepő módon a matek könnyebb volt,mint a magyar...pedig inkább magyaros beállítottságú vagyok...Kinga [ 2011-01-22 15:16 ]

Szerintem a magyar lényegesen könnyebb volt, de ezt embere válogatja. Remélem, mindenkinek jól sikerült és felveszik az adott suliba. :-)
A matek nekem lehetett volna jobb is, de remélem, nem hibáztam benne annyit... :)
Ha viszont igen, akkor a magyar kárpótolja, mert az viszont jól ment. :)petya [ 2011-01-22 14:56 ]

sziasztok
eddi minden tavalyi azt mondta a matek nehéz volt
mindenki mondta most könnyeb lesz
és tényleg könnyú volt:)
a magyar az egy kicsit nehezebb volt
Szöszi [ 2011-01-22 14:11 ]

Sziasztok! Szerintem a matek volt nehezebb azt el is rontottam, a magyar szerintem egész jó volt.marcuskaa*.* [ 2011-01-22 13:41 ]

a magyar nehezebb volt mint a matek.. érdekes azért xDblack cat [ 2011-01-22 13:40 ]

nehéz...H Ervin [ 2011-01-22 13:39 ]

magyarban: " milyen időben játszódik a történet?" 1300-as évek. Helyes megoldás: "múlt idő" xDxD Maygarból 4 hibám volt:SElek [ 2011-01-22 13:34 ]

a matek nagyon könnyű volt a magyar egy kisit nehezebbH Ervin [ 2011-01-22 13:22 ]

szerintem a magyar könnyű volt a matek meg nehéz:(Csépe K. [ 2011-01-22 13:17 ]

Sziasztok:D
szerintem is a matek sokkal könnyebb volt mint a magyar:/
Rácz Anna [ 2011-01-22 13:11 ]

Sziasztok! Én nekem remélem jól sikerül
de én meg az osztálytárasaim többsége (34-ből 26-an ) azt mondták ahogy én is tapasztaltam a magyar idén sokkal nehezebb volt, mint a matek! Ti ezt hogy látjátok írjatok az emailomra: davidzsolt96@citromail.hu

www.matekozz.hu