www.pitagorasz.hu
türelem, tapasztalat, siker


Középiskolai matektanár kollégánk!

Ha érdeklődik munkánk iránt,
esetleg szívesen dolgozna velünk,
várjuk bemutatkozó levelét az alábbi címen.


pitagorasz.studio@t-online.huUgye szeretné, hogy valaki végre elmagyarázza a matekot ... Egy kicsit gyakorolni is kéne ...

tovább >>
Ugye szeretné, hogy nyolcadikos gyermeke felkészülten érkezzen a központi felvételire ...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanár

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanár

tovább >>
Ugye szeretné, hogy a gyermeke ne csak az iskolában szokásos anyagot ismerje ... Találkozzon gondolkodtató, logikai feladatokkal is ...

tovább >>
Ugye szeretné, hogy hatodikos gyermeke felkészülten érkezzen a hatosztályos gimnáziumi központi felvételire ...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanárUgye szeretné, hogy negyedikes gyermeke felkészülten érkezzen a nyolcosztályos gimnáziumi központi felvételire

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanárUgye szeretné, hogy valaki leüljön a gyermeke mellé, és türelmesen elmagyarázza, amit matekból nem értett...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanármatematika korrepetálás, matektanárMatematika pótvizsga felkészítés
Ugye szeretné, hogy gyermeke felkészülten érkezzen a pótvizsgára......
Ha már a baj megtörtént, legalább profitáljon belőle.....
Alapos felkészülés, sikeres pótvizsga, soha többet ilyen helyzet.....

tovább >>matematika korrepetálás
matematika korrepetálás Budapest
matek korrepetálás
matektanár
matek tanár
matematika érettségi felkészítő
matematika érettségi előkészítő
matek érettségi
matek érettségi felkészítés
matek érettségi előkészítés
matematika pótvizsga
matematika pótvizsga felkészítés
matematika pótvizsga előkészítő
matek pótvizsga
matek pótvizsga felkészítés
matek pótvizsga előkészítő
matematika tanár
matek tanár Budapest
matematika tanár Budapest
matek tanár Budapest
matek korrepetálás Budapest
matematika korrepetálás Budapest
matematika érettségi korrepetálás
matek érettségi korrepetálás
matematika érettségi tanár
matek érettségi tanár
matematika iskola
matek iskola
matek magántanár
matematika magántanár
matematika oktatás
matek oktatás
gimnáziumi felvételi eredmények
középiskolai felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi feladatok
középiskolai felvételi feladatok
központi felvételi eredmények
központi felvételi
központi felvételi feladatok
központi felvételi előkészítő
gimnáziumi toplista
gimnáziumi továbbtanuás
gimnáziumi rangsor
gimnáziumok rangsora
gimnázium
gimnáziumok budapesten
gimnáziumok
gimnázium rangsor
gimnázium Budapest
középiskolák
középiskolák rangsora
középiskolák budapesten
középiskolai toplista
középiskolai rangsor
középiskola
gimnáziumi felvételi
középiskolai felvételi
a központi felvételi ütemezése

Központi felvételi feladatok 2012.

Nyolcadikosok központi felvételi feladatai 2012.

Hatodikosok központi felvételi feladatai 2012.

Negyedikesek központi felvételi feladatai 2012.
Milyen eredményeket értek el a felvételizők?

Központi felvételi eredmények 2012.
Itt megtekintheti és kinyomtathatja a hivatalos tájékoztatót arról, hogy milyen eredmények születtek 2012-ben a központi felvételin.
Ha azt szeretné, hogy rendszeresen és ingyenesen értesítsük minden olyan tudnivalóról, mely fontos lehet Önnek, akkor regisztráljon itt! /tanév rendje, felvételi tudnivalók, határidők, tanulási lehetőségek, a központi felvételi tudnivalói .../

Adatkezelési nyilatkozatjó matektanárt itt találhat
kilencedik évfolyamra felvételizők feladatsorai 2012.

nyolcadikosok anyanyelv
nyolcadikosok anyanyelv megoldás
nyolcadikosok matematika
nyolcadikosok matematika megoldás

nyolcadikosok anyanyelv pótló
nyolcadikosok anyanyelv megoldás pótló
nyolcadikosok matematika pótló
nyolcadikosok matematika megoldás pótló

tehetséggondozó nyolcadikosok anyanyelv
tehetséggondozó nyolcadikosok anyanyelv megoldás
tehetséggondozó nyolcadikosok matematika
tehetséggondozó nyolcadikosok matematika megoldás

tehetséggondozó nyolcadikosok anyanyelv pótló
tehetséggondozó nyolcadikosok anyanyelv megoldás pótló
tehetséggondozó nyolcadikosok matematika pótló
tehetséggondozó nyolcadikosok matematika megoldás pótló

vissza a lap tetejére


központi felvételi
előkészítő
nyolcadikosoknak
jó matektanárt itt találhat
hatosztályos gimnáziumi felvételi feladatsorok 2012.


hatodikosok anyanyelv
hatodikosok anyanyelv megoldás
hatodikosok matematika
hatodikosok matematika megoldás

hatodikosok anyanyelv pótló
hatodikosok anyanyelv megoldás pótló
hatodikosok matematika pótló
hatodikosok matematika megoldás pótló

vissza a lap tetejére


központi felvételi
előkészítő
hatodikosoknak
jó matektanárt itt találhat
nyolcosztályos gimnáziumi felvételi feladatsorok 2012.


negyedikesek anyanyelv
negyedikesek anyanyelv megoldás
negyedikesek matematika
negyedikesek matematika megoldás

negyedikesek anyanyelv pótló
negyedikesek anyanyelv megoldás pótló
negyedikesek matematika pótló
negyedikesek matematika megoldás pótló

vissza a lap tetejére

központi felvételi
előkészítő
negyedikeseknek
jó matektanárt itt találhat


Központi felvételi feladatok 2012.

Általános információk a feladatlapokról

A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind az anyanyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.
A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló - bizottságok a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek.
Az írásbeli központi felvételi vizsga célja elsősorban az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.
A 8. évfolyamra külön központi felvételi feladatsor készül az ún. tehetséggondozó iskolákba felvételizők számára. A kétféle feladatsor jellemzően ugyanarra a tananyagtartalomra, ismeretanyagra épül, a különbség elsősorban az egyszerűbb és az összetettebb feladattípusok arányában, a
tanultak önálló alkalmazásának fokában, a megoldáshoz szükséges asszociációk mélységében jelenik meg.
A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak.


Központi felvételi feladatok 2012.

Az anyanyelvi feladatlapokról

A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik.
Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A központi felvételi feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A központi felvételi feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak.
Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelniük.


Központi felvételi feladatok 2012.

A matematika feladatlapokról

A matematika központi felvételi feladatok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága.
Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése
Mi a véleménye a felvételiről?

Név:
E-mail:
Az e-mail cím nem jelenik meg az oldalon
Mi a véleménye a felvételiről?


92 hozzászólás

horváth kíra [ 2015-01-14 19:14 ]

izgulok,félek tőlejózsi [ 2014-01-16 15:52 ]

a matek nagyon nehéz :(boboka [ 2014-01-15 16:57 ]

jó suli probálkozz és légy ügyes akkor téged is felvesznek !!!.................. Engem már felvettek !.................... Afeladatlap nem olyan könnyűBíró Zsófia [ 2014-01-02 11:42 ]

Nekem az a véleményem, hogy a felvételi nagyon hasznos.Ez által fel lehet mérni az embereknek a tudását,meg azt, hogy érdemes-e felvenni őket.Kristóf [ 2013-03-09 13:23 ]

Ferlvettek Veszprémbe a Lovassy László Gimnáziumba a kiemelt angol nyelvi képzésre
11. vagyok és 16 főt vesznek felFifi [ 2013-01-22 23:52 ]

Szabolcsnak!
Holnap vagy minél hamarább menj be az iskola igazgatójához és mond el neki! Melyik teremben volt .Ő tudja hogy ki volt ott akkor.Neki is mond hogy ,jelezni fogod az Oktatási Minisztérium felé.Lehet hogy oda is érdemes lenne jelezni.Fejleményről írj majd.Fifi [ 2013-01-22 23:47 ]

Hova készülsz Rxxxxx? Nagyon jó szerintem elég ,még egy erős suliba is!Ne bízd el magad és a szóbelire is készülj,nehogy ott rontsd el!Jól nézzétek át azt hogy hogy javítanak.Ezt mindenkinek üzenem.Előző évben 2 pontot találtam a lányomnak,elfogadták.Az vagy 15 hely is lehet előre.Rxxxxx [ 2013-01-21 16:57 ]

8.-os,Pillangó [ 2013-01-21 13:46 ]

Rxxxxx az szép! Hanyadikos vagy?
Rxxxxx [ 2013-01-19 23:12 ]

Matek 38 pont,magyar 47 pont.Elég szerintetek???Szabolcs [ 2013-01-19 15:25 ]

Sziasztok! Ma irtak a gyerekek felvetelit, de a felugyelo tanar mas gyerekekkel csevereszve, hangosan nevetgelve zavarta oket. Tobb feladatnak neki se tudott allni emiatt...Hol lehet panaszt tenni?Pillangó [ 2013-01-19 07:59 ]

Sziasztok! Hogy sikerült a 6.-os matek,magyar?
Szerintem [ 2013-01-18 21:08 ]

Szerintem nehéz volt a 4.-es matek, nálunk sok kérdést félreértett, pedig itthon jobbakat írt. De nem is emlékezett az összes válaszra így nem tudtunk pontot számítani. A magyar az könnyű volt. Osztálytársai szerint könnyű volt a matek is.Fifi [ 2013-01-18 20:55 ]

2012 ben a 8. os írásbelin a simán 70, a tehetséggondozón az 59 ponttal bejutott 200 ból az 50 be a szóbelire.Berzsenyibe a szóbeli után a 10. lett, az Apáczayba a 18.Felvették mindkettőbe.Innen lehet látni milyen nehéz volt.Számításnak írtam segítségül.Fifi [ 2013-01-18 20:47 ]

4.es szülők!
Írjátok meg kb. hány pontot számoltatok ki.Nálunk magyar 38 kb.,matek 40 kb. egy csomó dolgot elnézett,pedig nem volt nehéz.Előző évek nehezebbek voltak. Nem?anonymus [ 2013-01-18 13:26 ]

Sok sikert minden hatodikos és negyedikes diáknak, akik ma írják a felvételitegy lány [ 2013-01-05 12:15 ]

ki hol írja a felvételit?Lennert Kristóf [ 2013-01-04 20:45 ]

Szerintem a matek nagyon könnyű volt, a magyar sem volt olyan nehéz.
azt hittem nehéz lesz:DD
Ricsi Rich [ 2012-11-11 18:42 ]

Ezek olyan könnyűek. aszt hittem 100-szor nehezebbek lesznek :Dböbi baba [ 2012-10-04 08:17 ]

nagon nehezek én el sem megyek igy felvételizniTivadar Renata [ 2012-06-23 19:01 ]

Én holnap irom a felvételit románból és csak ettől a tantárgytól félek,álltalában mit szoktak adniHanna [ 2012-02-17 18:48 ]

Hello...Én Romániában élek ,de magyar iskolába járok...Megkaptam ezt az oldalt és rögtön megoldottam a feladatokat..Hát itt nálunk Romániában ez egy normális felmérő..(főleg a nyolcadikos:p)..szerintem nagyon könnyű volt..:)
Fifi [ 2012-02-17 00:36 ]

Melyik lett 70 pont,a sima vagy a tehetséggondozó?A simából az jó, a tehetséggóndozóból nagyon jó!!! A lányom 82pontot ,a másikból 59 pontot írt.Fákkyee [ 2012-02-14 20:12 ]

a következőknél hibáztam:
Magyar:
1b 0/1
3b 2/3
5b 0/1
6b 0/1
8a 0/1
8e 0/1
9c 0/1
10a 2/3
10b 1/3
Matek:
3a 4/5
4e 0/1
6c 0/1
7d 0/1
7e 0/1Fákkyee [ 2012-02-14 20:03 ]

Én elég könnyűnek tartottam. Nem vagyok egy könyvmoly gyerek, de így is jó eredményt értem el:
-Magyar: 40
/3 pont ugrott a fogalmazásnál, ami arra vezethető vissza, hogy nem tudtam befejezni/
-Matek: 45
/2 feladatot nem oldottam meg, a többi 3 pontnál figyelmetlenségből számoltam el valamit/
az országos átlag mind2nél (ha jól tudom) 20-30 közt van, szóval büszke vagyok magamra :Dkérdés [ 2012-02-14 15:13 ]

az összesen 70 pont az kb. milyennek számít? összesen 70% lett... mennyire jó vagy rossz??Fifi [ 2012-02-10 14:15 ]

Nekünk az iskolában kiszámolták az átlagot.Pontosan nem emlékszem de kb.30% mindkettő.(26,30%). Elég gyenge,nagyon nehéz volt.Kevés volt rá az idő.Ez jó vonaton keresztrejtvénynek,de nem a tudást tükrözi!50-60 pontosakat írtak zömében,ahogy bogarászgatok.bla béla [ 2012-02-04 22:19 ]

Hi all. Engem érdekelne hogy mennyi lett az országos átlag. Valaki tud linkelni vagy valamit mondani?!?! ... Vagy egyáltalán erről van eredmény?MAGYAR VAGY MATEMATIKA [ 2012-02-01 22:06 ]

Kár, hogy a nyolcosztályos gimnáziumi magyar felvételi feladatlap (2012. január 20.) 9f és 9i kérdése matek feladat. Szólni kéne a készítőnek, hogy eltévesztette a "tantermet"!Anonymus [ 2012-01-28 14:33 ]

sziasztok. Szerintem nem volt olyan vészes a teh. gondozó! Remélem azért Jól fog sikerülni ^^ Amúgy innen menne valaki Veszprémbe a Vetési Albert Gimn. "biosz" szakra? Lsz. írjátok,ha igen.! Köszi :)Klau [ 2012-01-28 13:48 ]

Nekem nagyon rossz lett a tehetséggondozó... :( nehéz volt!Nektek milyen?Vanessza [ 2012-01-28 13:29 ]

Hogy lehet, hogy a tehetséggondozós talán jobb lett, mint a normál? O.okovács natália [ 2012-01-27 18:19 ]

Nehéz volt,de azért jól sikerült!
Sok sikert mindenkinekészrevétel [ 2012-01-27 10:28 ]

Tudja valaki , miért a tavalyi felvételi pótló feladatok vannak a 2012-esnél? matek is nyelvtan is.iggirgji [ 2012-01-27 07:59 ]

LOL!!!
Tényleg rengeteg "értelmes" ember van ebben az országban!!!
Remélem a gyereketeknek azért több esze van, ha nyolcosztályosban felvételizik!Mattanár [ 2012-01-26 22:47 ]

Kedves pitagorasz.hu!

Miért a 2011-es pótló feladatsor van fenn az oldalon a 2012-es megoldókulccsal? És ha innen nem, honnan lehet azt letölteni, amit ma írtak a gyerekek?fanny [ 2012-01-26 16:38 ]

MENNYI AZ ORSZÁGOS ÁTLAG?én ;D [ 2012-01-25 19:12 ]

A vektort mi se tanultuk húztam egy vonalat jó helyre de nyilat nem raktam a végére :Sákos [ 2012-01-25 17:56 ]

A magyar könnyű volt,de a matek kissé húzósabb.A vektort még nem is tanultuk.hány pontos is a matek?simon andi [ 2012-01-25 14:53 ]

Kedves Vika és Szorgos Péter! Nézd meg Gergő, Móni és András Róbert bejegyzését is, nem néztem el, tényleg 2012-es felvételiként szerepeltek ezek a feladatlapok. Lehet, hogy azóta átírták a dátumot 2011-re, vagy akkor írták véletlen 2012-esnek. Nem tudom, de nem csak nekem szúrt ez szemet...Pitagorasz Stúdió [ 2012-01-25 14:48 ]

Jó hír vektor ügyben!
Mivel a vektor fogalom a kerettantervek szerint a feladat megoldásához szükséges részletezettséggel csak a nyolcadik évfolyamon tanítandó, az a) részre adható 1 pontot minden vizsgázó megkapja. A nyolcadikos matek javítókulcsában ez már így szerepel.vika [ 2012-01-25 11:32 ]

Kedves Simon Andi!
Nem olvastad,hogy az előző évi felvételi feladatsorok találhatóak .
A média majd felfújja milyen "okos" emberek irogatnak nekik.Gabi [ 2012-01-25 09:41 ]

Sajnos nem tudom megnézni a 9.be felvételizők kp. vizsga feladat sorait, és megoldó kulcsait, pedig 30-án kell mennem az iskolába, akkor lehet ellenőrizni... Jó volna ha ki tudnám nyomtatni... Kérem, ha lehet valami megoldást javasoljanak.
KöszönömSzorgos Péter [ 2012-01-24 22:33 ]

Ne háborogj Simon Andi! Árnyékra vetődtél. Figyelmetlen voltál. Ezek még a tavalyi pótfelvételi feladatok. Gyorsan értesítsd az összes médiát, hogy mellé nyúltál, ne csináljanak botrányt, méghozzá nagyot.simon andi [ 2012-01-24 22:12 ]

Fel vagyok háborodva, hogy a pótfelvételi feladatai fent vannak megoldókulccsal együtt.
De már értesítettem az összes médiát, ebből botrány lesz, méghozzá nagy!Bíró Patrícia [ 2012-01-24 09:41 ]

A matek az nagyon nehéz volt,de megbírkóztam vele a magyaral jobban elvoltam :PBíró Dzsenifer [ 2012-01-24 09:38 ]

Sztem a matek nehéz volt ,a magyar is ,de nekem az idő elég volt a feladatok megoldásához. :DCsaba [ 2012-01-24 09:11 ]

Kedves tancsi!
Még jó ,hogy vannak ilyen okosak mint Te, akik majd megmentik az országot!!Laci [ 2012-01-24 08:24 ]

Szép napot!
Ami inkább némi aggodalomra ad okot, hogy vajon 26-án 17:00 h-tól valóban elérhetőek lesznek-e a 27. 14:00 h-ás feladatok... Na, ezt kellene kisasolni... :-) Holnapután megtudjuk :-) Egyébként pedig ennek a felvételesdinek az a lényege, hogy besuvasszuk a gyereket valami lelketlen iskolába, majd csupa kiégett, fáradt, négy fal között megkeseredett fiatal kezdje meg felsőkategóriás tanulmányit, hogy aztán huszonévesen rájöjjön, mennyire rühelli is ezt az egészet, oda a gyerekkora, nem tudja mihez lenne tehetsége és kedve, mi az, amit örömmel tudna csinálni, ezért elmegy kommunikálni médiaszakra,vagy a summa cum laude-jéval reportolni egy multihoz...tancsi [ 2012-01-23 21:22 ]

NA ezt már tényleg sokallom!
Állandóan csak a nyavalygás megy itt. Ahelyett hogy szépen megnéznétek évekre visszamenőleg a feladatokat. Gyakorlatilag minden évben ugyanazt adják csak más számokkal. A jó isten áldjon már meg titeket. Ezeket kéne csak megoldani és simán menne. No meg nemártana ilyen égő dolgot ideírni hogy az akváriumos a legnehezebb. Angyalom láttál már akváriumot? És mond a téglatest térfogatán mi a nehéz? JÉZUSOM! És ezekből SZAKember lesz? Jah,nem, biztos léhűtő politikusok wahahahahahhahahahaJuci [ 2012-01-23 18:59 ]

Igenis, számíthat az az 1 pont! És voltak, akik megoldották a vektoros feladatot, ami nem volt egyértelmű!
Nem írták le, hogy a koordináta-rendszer origójáról, vagy a körök origójáról van-e szó. Összesen 3 origó van az ábrán, de csak az egyikből kiinduló vektort fogadják el jó megoldásnak! Az "origó" azt jelenti: középpont.
És sokan a kör középpontjára gondoltak. Az ő megoldásuk így 0 pont. Miért? Ki írta elő, hogy a koordináta-rendszer origója felsőbbrendű, mint a kör origója, és hogy ha nem adják meg pontosan, hogy minek az origójáról van szó, akkor egyértelműen a koordináta-rendszerre kell gondolni?! Van ilyen szabály valahova leírva?
Vika [ 2012-01-23 14:55 ]

Olvasva a pótfelvételiről szóló kommenteket ,most már nem csodálkozom ,hogy egyeseknek nem sikerült a matek.
Figyelmesség!!mókuska [ 2012-01-23 14:14 ]

Valóban!:))))Francesco Totti [ 2012-01-23 10:59 ]

Emberek! Nem hiszem el! Nem tűnt még fel senkinek, hogy a pótfelvételiknél még a tavalyiak vannak fent? Abba kéne már hagyni a hisztériakeltést!Druzsbovszky Éva [ 2012-01-23 06:45 ]

Ha a pót dolgozat 27-én lesz miért van fennt a feladatlap és a megoldókulcs 20-tól az oldalukon?

Gyors választ kérek!Atti [ 2012-01-22 22:52 ]

Szerintem is nehéz volt a matek, de másnak is szóval ez van!
méhészné varga szilvia [ 2012-01-22 22:32 ]

nem értek egyet az egész felvételivel, mert nem azonos tempóban tanítanak az iskolákban, és így egyenlőtlenek az esélyek, ami ugye nem lehetséges egy demokráciában. Miért nem elég a jegyek alapján dönteni? Az én időmben még így volt.Megszabtak egy átlagot, ami alatt nem vettek fel senkit. És akkor több diák volt.
csnkh [ 2012-01-22 21:05 ]

snasszAndrás Róbert [ 2012-01-22 21:05 ]

Tisztelt Pitagorasz!
Azt szeretném megkérdezni hogy ez a 2012.01.26-a pótfelvételi vizsga igaz???
mármint ugyan ilyenek lesznek a pótvizsgán?SwedishTime [ 2012-01-22 18:46 ]

Nem tudom miért sír a szátok ennyire...(üzenem a vektorosoknak) Egy ponton minek ennyit problémázni könyörgöm? Semmi hátrány nincs belőle, alig tudta valaki, ennyivel mindenkinek rosszabb lett... Logika.Francesco Totti [ 2012-01-22 17:20 ]

Ha csak a vektoros feladat nem ment, attól még lehet jó a felvételi eredmény. Egyébként biztosan volt szó vektorokról, már ha tavaly figyeltetek fizika órán. (út-idő-sebesség témában pl. az elmozdulás)Brigitta [ 2012-01-22 15:04 ]

igen nagyon nehéz volt a matek én nekem az akváriumossal volt nagy bajom azzal nem is foglalkoztamGina [ 2012-01-22 14:36 ]

Egyetértek veled Máté!! A magyar az elment,de a matek az szörnyen nehéz volt....Ami igaz az igaz...minket sem erre készítettek fel...sztem jobb lenne ha törölnék a matekot és csak a magyar maradna...://Máté [ 2012-01-22 11:31 ]

Tisztelt Pitagorasz!
A magyar felvételi megfelelő volt viszont matematika kifejezetten nehéz mivel rengetek olyan dologra kérdeztek rá amire nem is készítettek fel minket, én ezt úgy mondom ,hogy az elmúlt hónapokban 3 előkészítőre jártam.hajnal [ 2012-01-22 10:42 ]

sz.tem a matek nagyon nehéz volt, kevés idővel nyelvtan könnyű volt. Nem jó összeállított feladatsor. mi a céljuk ezzel, sajnos nem tudtam erre rájönni. Mindenkinek zseninek kell lenni? Hol a motiváció a tanulásra?Gergő [ 2012-01-22 09:34 ]

Ezmi hogy fennvan már a pótfelvételi feladat a megoldókulccsal együtt??Móni [ 2012-01-22 09:30 ]

Azt azért én is durvának találom, hogy az összes pótfelvételi lap megoldással elérhető a honlapon!

Botrányt sejtek!Csaba [ 2012-01-22 08:18 ]

Nehéz volt!...Semmi szüksèg ilyen nehèz matekra!Mónika [ 2012-01-22 07:47 ]

Szerintem az 2011-es, csak a 2012 jelzés alatt volt. Nézd meg az első oldalt!Boronyák Árpádné [ 2012-01-22 06:08 ]

Tegnap ki tudtam nyomtatni a 2012-es 6.-os pótfelvételit! Ez komoly, hogy fennt van egy héttel előtte??????gabi [ 2012-01-21 21:17 ]

Tisztelt Pitagorasz,
a negyedik osztályosok felvételi feladatsorában nem került fel a feladatlap, csak a megoldó kulcs ( mind matek,mind nyelvtan) Szívesen vennénk a feladatsort is. Köszönöm.monnene [ 2012-01-21 20:53 ]

Szerintem a magyar naon könyü volt a matek visszont naon nehéz!!!!!!!;)))))((((
7drunken [ 2012-01-21 20:27 ]

ki irta a leőwey 27-es terembe?:Dmisa [ 2012-01-21 19:35 ]

én meg csak a vektort tudtam mást nem
G1zm0 [ 2012-01-21 19:21 ]

Vérlázítóan könnyű volt (aki a vektoros feladaton kívül pontot vesztett, az nem készült fel...)Twilght [ 2012-01-21 18:39 ]

Nem tudom, hogy honnan vették a feladatokat, de a mai napig mi sem tanultuk még a vektort.ZiZi [ 2012-01-21 18:30 ]

Könnyű volt! :) Aki tudta az tudta kevés idő ellenére is!!Viki [ 2012-01-21 18:29 ]

A veltort azt nem tudtam meg a lineáris függvények képletét se :$$$Adrii [ 2012-01-21 18:25 ]

Szerintem mind a kettő nagyon könnyű volt. Időm is elég volt rá,sőt,még sok is. Mind a kettővel 5 perccel előbb végeztem.:)Apfel15 [ 2012-01-21 18:25 ]

Nem tudom ti hogy vagytok vele, de mi még nem tanultuk a vektort!!Pc1111 [ 2012-01-21 17:49 ]

Szerintem a magyar egyszerű volt, de a matek bonyolultabb, és körülményesebb. Korrekt is lett volna, ha nem 45 perc áll a rendelkezésünkre.szkalettbabyy [ 2012-01-21 17:33 ]

NO COMENT :Johanna [ 2012-01-21 17:28 ]

Szkarlett. :))
Amógy a magyar nem volt vészes,de a matekra kevés volt az idő...harmath szkarlett [ 2012-01-21 17:28 ]

én nem gondoltms volna hogy ilyen nehéz lesz :D de hát ez van :Dharmath szkarlett [ 2012-01-21 17:25 ]

szntme is naon nehéz volt a matek :DHaczku Péter [ 2012-01-21 16:36 ]

A magyar nem volt nehéz ,de a matek egy kicsit nehéz volt.
Gönczi Dávid [Zemplénagárd] [ 2012-01-21 16:22 ]

A nyelvtan az könnyű volt remélem h 40pont lesz.A matek nagyon nehéz volt jó ha lessz 5 pontPéter Róbert [ 2012-01-21 15:33 ]

A magyar könnyű volt.a matekhoz több időre lett volna szűkségem.H.László [Pécs] [ 2012-01-21 15:05 ]

Kedves Zsani ezt én is így gondolom de szerintem a matekban is több pontod lesz :D De szerintem nekem is olyan húsz körül lesz :DB_Zsani [Debrecen] [ 2012-01-21 15:02 ]

a magyar feladatlap nem volt nehéz...a matek része viszont eléggé az volt ://

lesz vagy 10 pontom...
a magyar meg vagy 40rebi [ 2012-01-21 15:00 ]

Hát szerintem nehéz volt meg nagyon kevés az időis :S
gg [ 2012-01-21 14:35 ]

Sztem nagyon nehéz volt, de ugyanakkor kevés idő is volt a 10 feladatra ahogy körbe kérdeztem embereket, mások is így vannak ezekkel.

www.matekozz.hu