www.pitagorasz.hu
türelem, tapasztalat, siker


Középiskolai matektanár kollégánk!

Ha érdeklődik munkánk iránt,
esetleg szívesen dolgozna velünk,
várjuk bemutatkozó levelét az alábbi címen.


pitagorasz.studio@t-online.huUgye szeretné, hogy valaki végre elmagyarázza a matekot ... Egy kicsit gyakorolni is kéne ...

tovább >>
Ugye szeretné, hogy nyolcadikos gyermeke felkészülten érkezzen a központi felvételire ...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanár

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanár

tovább >>
Ugye szeretné, hogy a gyermeke ne csak az iskolában szokásos anyagot ismerje ... Találkozzon gondolkodtató, logikai feladatokkal is ...

tovább >>
Ugye szeretné, hogy hatodikos gyermeke felkészülten érkezzen a hatosztályos gimnáziumi központi felvételire ...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanárUgye szeretné, hogy negyedikes gyermeke felkészülten érkezzen a nyolcosztályos gimnáziumi központi felvételire

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanárUgye szeretné, hogy valaki leüljön a gyermeke mellé, és türelmesen elmagyarázza, amit matekból nem értett...

tovább >>
matematika korrepetálás, matektanármatematika korrepetálás, matektanárMatematika pótvizsga felkészítés
Ugye szeretné, hogy gyermeke felkészülten érkezzen a pótvizsgára......
Ha már a baj megtörtént, legalább profitáljon belőle.....
Alapos felkészülés, sikeres pótvizsga, soha többet ilyen helyzet.....

tovább >>matematika korrepetálás
matematika korrepetálás Budapest
matek korrepetálás
matektanár
matek tanár
matematika érettségi felkészítő
matematika érettségi előkészítő
matek érettségi
matek érettségi felkészítés
matek érettségi előkészítés
matematika pótvizsga
matematika pótvizsga felkészítés
matematika pótvizsga előkészítő
matek pótvizsga
matek pótvizsga felkészítés
matek pótvizsga előkészítő
matematika tanár
matek tanár Budapest
matematika tanár Budapest
matek tanár Budapest
matek korrepetálás Budapest
matematika korrepetálás Budapest
matematika érettségi korrepetálás
matek érettségi korrepetálás
matematika érettségi tanár
matek érettségi tanár
matematika iskola
matek iskola
matek magántanár
matematika magántanár
matematika oktatás
matek oktatás
gimnáziumi felvételi eredmények
középiskolai felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi eredmények
gimnáziumi felvételi feladatok
középiskolai felvételi feladatok
központi felvételi eredmények
központi felvételi
központi felvételi feladatok
központi felvételi előkészítő
gimnáziumi toplista
gimnáziumi továbbtanuás
gimnáziumi rangsor
gimnáziumok rangsora
gimnázium
gimnáziumok budapesten
gimnáziumok
gimnázium rangsor
gimnázium Budapest
középiskolák
középiskolák rangsora
középiskolák budapesten
középiskolai toplista
középiskolai rangsor
középiskola
gimnáziumi felvételi
középiskolai felvételi
a központi felvételi ütemezése


A korábbi matematika feladatlapok kidolgozását
itt VIDEÓN
megtekintheti.

Nyolcadikosok központi felvételi feladatai 2021.

Hatodikosok központi felvételi feladatai 2021.

Negyedikesek központi felvételi feladatai 2021.Tisztelt Szülő! Ha azt szeretné, hogy a központi felvételi feladatokat és a megoldásokat a felvételi után emailben kiküldjük Önnek, akkor regisztráljon itt!


Adatkezelési nyilatkozatA korábbi matematika feladatlapok kidolgozását
itt VIDEÓN
megtekintheti.


NYOLCADIKOSOK
kilencedik évfolyamra felvételizők feladatsorai 2021.

A dolgozatot 54 614 nyolcadikos írta meg. Átlagpontszámuk: 47,2 pont.
A dolgozatok eredményét itt találja.

nyolcadikosok anyanyelv 2021.
nyolcadikosok anyanyelv megoldás 2021.nyolcadikosok matematika 2021.
nyolcadikosok matematika megoldás 2021.Nyolcadikosok központi felvételi előkészítője. Részletek itt!

nyolcadikosok anyanyelv 2021. pótnap 1.
nyolcadikosok anyanyelv megoldás 2021. pótnap 1.
nyolcadikosok matematika 2021. pótnap 1.
nyolcadikosok matematika megoldás 2021. pótnap 1.

Nyolcadikosok központi felvételi előkészítője. Részletek itt!

nyolcadikosok anyanyelv 2021. pótnap 2.
nyolcadikosok anyanyelv megoldás 2021. pótnap 2.
nyolcadikosok matematika 2021. pótnap 2.
nyolcadikosok matematika megoldás 2021. pótnap 2.

vissza a lap tetejéreA korábbi matematika feladatlapok kidolgozását
itt VIDEÓN
megtekintheti.

HATODIKOSOK
hatosztályos gimnáziumi felvételi feladatsorok 2021.


A dolgozatot 7 824 hatodikos írta meg.
Átlagpontszámuk: 58,7 pont.
A dolgozatok eredményét itt találja.


hatodikosok anyanyelv 2021.
hatodikosok anyanyelv megoldás 2021.hatodikosok matematika 2021.
hatodikosok matematika megoldás 2021.
Hatodokosok központi felvételi előkészítője. Részletek itt!

hatodikosok anyanyelv 2021. pótnap 1.
hatodikosok anyanyelv megoldás 2021. pótnap 1.
hatodikosok matematika 2021. pótnap 1.
hatodikosok matematika megoldás 2021. pótnap 1.


Hatodokosok központi felvételi előkészítője. Részletek itt!

hatodikosok anyanyelv 2021. pótnap 2.
hatodikosok anyanyelv megoldás 2021. pótnap 2.
hatodikosok matematika 2021. pótnap 2.
hatodikosok matematika megoldás 2021. pótnap 2.


vissza a lap tetejére
A korábbi matematika feladatlapok kidolgozását
itt VIDEÓN
megtekintheti.

NEGYEDIKESEK
nyolcosztályos gimnáziumi felvételi feladatsorok 2021.


A dolgozatot 5 223 negyedikes írta meg.
Átlagpontszámuk: 63,2 pont.
A dolgozatok eredményét itt találja.


negyedikesek anyanyelv 2021.
negyedikesek anyanyelv megoldás 2021.negyedikesek matematika 2021.
negyedikesek matematika megoldás 2021.
Negyedikesek központi felvételi előkészítője.
Részletek itt!

negyedikesek anyanyelv 2021. pótnap 1.
negyedikesek anyanyelv megoldás 2021. pótnap 1.
negyedikesek matematika 2021. pótnap 1.
negyedikesek matematika megoldás 2021. pótnap 1.


Negyedikesek központi felvételi előkészítője.
Részletek itt!


negyedikesek anyanyelv 2021. pótnap 2.
negyedikesek anyanyelv megoldás 2021. pótnap 2.
negyedikesek matematika 2021. pótnap 2.
negyedikesek matematika megoldás 2021. pótnap 2.


vissza a lap tetejére
A központi felvételi vizsga
A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind az anyanyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.
A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló - bizottságok a Nemzeti alaptanterv alapján állítják össze a feladatsorokat. Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus anyagára építenek.
Az írásbeli központi felvételi vizsga célja elsősorban az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak.
A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak.

vissza a lap tetejére

Anyanyelv
A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik.
Megoldásukhoz a tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A központi felvételi feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A központi felvételi feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak.
Az összetettebb tizedik feladat önálló szövegalkotást kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelniük.

vissza a lap tetejére

Matematika
A matematika központi felvételi feladatok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága.
Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.

vissza a lap tetejére

www.matekozz.hu